SAZIV OPĆINSKOG VIJEĆA, SJEDNICE OV, VIJECE

Četrnaesta sjednica VIII saziva OV-a

Na osnovu člana 23. Statuta Općine Doboj Jug ( Službeni glasnik općine Doboj Jug, br: 03/08, 01/12, 02/13) te člana 49. Poslovnika Općinskog vijeća Doboj Jug ( “Službeni glasnik općine Doboj Jug”, br: 04/08, 01/13, 02/20 i 03/21)

S A Z I V A M

Četrnaestu sjednicu VIII saziva Općinskog vijeća Doboj Jug koja će se održati dana 27.06.2022. godine (ponedjeljak) u sali Općinskog vijeća Općine Doboj Jug sa početkom u 16 sati i 30 minuta.

U prilogu možete preuzeti Saziv sa dnevnim redom

DOKUMENIT

PREUZMITE DOKUMENT

Pogledaj sve novosti