MIRNES TUKIĆ
NAČELNIK

Akcenat u svom budućem radu stavio je prije svega na stabilizaciju Općinskog Budžeta, na infrastrukturni razvoj općine, na poboljšanje socijalnog statusa građana, na poboljšanje zdravstva i obrazovanja (pogotovo  stipendiranje studenata i nadarenih učenika), jačanje civilnog društva kao partnera lokalne zajednice, a posebno na razvoj privrede i zapošljavanje mladih i stručnih kadrova, te na privlačenje domaćih i  stranih investicija u što većem obimu, što je garancija za uspješni razvoj Općine Doboj Jug.

Uvijek je spreman za dijalog, adaptaciju i kompromis. Porodičan je čovjek, suprug i otac jednog djeteta.

biografija
Rođen je 7.oktobra 1984.godine u Doboju. 

Osnovnu školu, te  Srednju  Ekonomsku školu završio je u Maglaju, a potom Ekonomski fakultet u Sarajevu – smjer: Računovodstvo i revizija.

Nakon završenih studija, radna iskustva u struci sticao je u nekoliko firmi (Revisium Consult Tešanj, EGE-Komerc Matuzići), te kao Savjetnik načelnika za ekonomsko-finansijska pitanja u Općini Doboj Jug.

Iskustvo, mladost i stručnost rezultirali su  novim izazovima na mjestu direktora  u  firmi “Euro-Stil“ Doboj (bivša „Bosanka“Doboj), koja je jedna od članica  grupacije HIFA, gdje je uspješno vodio ovu firmu sve do izbora za općinskog načelnika Općine Doboj Jug 2016.godine.
Posjeduje dobre komunikacijske i radne vještine u struci. Politički je aktivan u Stranci Demokratske Akcije. U dva mandata (2008-2016) bio je član Općinskog vijeća Doboj Jug  ispred ove stranke . Za oktobarske  lokalne izbore 2016.godine nominovan je za načelnika ispred Koalicije stranaka SDA,SBB,SBiH.

Općinu Doboj Jug u narednom mandatnom periodu vidi kao modrernu, funkcionalnu i ekonomski snažnu općinu ,pa će se sa  građanima općine, sa općinskim vijećnicima i saradnicima usmjeriti ka tome, a u cilju boljeg života naše djece, omladine, starih i svih građana Općine Doboj Jug.

KONTAKT PODACI NAČELNIKA

Lokacija načelnika:

Općina Doboj Jug - Kabinet načelnika lokal 14

Email:

mirnes.tukic@dobojjug.ba

Kontakt telefon:

+387 32 691 250