IMPLEMENTIRANI PROJEKTI U 2012.GODINI

 1. Projekt „Nasipanje puteva u općini Doboj Jug“ – vrijednost projekta 30.069 KM
 2. Projekt „Izgradnja sekundarnih kanalizacionih kolektora u Ul. Bare, ogranak Muratovići“-vrijednost projekta 28.449 KM
 3. Projekt „Radovi na odvodnji površinskih voda“- vrijednost projekta 80.523, 57 KM
 4. Projekt „Radovi na izgradnji sekundarnih kolektora fekalne kanalizacije, ogranak Mehičići i drugi, Kaloševac i drugi, Ganjgo i drugi“ -vrijednost projekta 80.340 KM

IMPLEMENTIRANI PROJEKTI U 2013.GODINI

 1. Projekt „Povećanje energetske efikasnosti“- vrijednost projekta 51.993,17 KM
 2. Projekt „Infrastruktura u industrijskoj zoni Matuzići“- vrijednost projekta 75.638,51 KM
 3. Projekt „Izgradnja sekundarnih kanalizacionih kolektora u ul.Bare, ogranak Muratovići“ vrijednost projekta 28.449 KM
 4. Projekt zapošljavanja/ samozapošljavanja, vrijednost projekta 62.980, 49 KM
 5. Projekt „Izgradnja Zelene pijace-Plac“-vrijednost projekta, 20.708,87 KM
 6. Projekt „Radovi na kolektoru II fekalne kanalizacije do nove džamije prema putu M-4“- vrijednost projekta 49.853,66 KM
 7. Projekt „Izgradnja vodovodne mreže-industrijski vod“- vrijednost projekta 9.979,35 KM
 8. Projekt „Izgradnja primarnog kolektora III-izgradnja kanala Škilje“- vrijednost projekta 49.896,74 KM
 9. Projekt „Odvodnja oborinskih voda-nastavak radova na glavnom kolektoru Kraševo“- vrijednost projekta 60.260,34 KM

IMPLEMENTIRANI PROJEKTI U 2014.GODINI

 1. Projekt „Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta prepumpne stanice Karuše“- vrijednost projekta 9.991,80 KM
 2. Projekt „Izvođenje radova na izgradnji II faze rekonstrukcije vodovoda Matuzići i spajanje sa vodovodom Mravići, izgradnja distributivne mreže na potezu rasteretna komora Vlasulje-naselje Tukići u Mjesnoj zajednici Mravići“- vrijednost projekta 89.989,38 KM
 3. Projekt „Osposobljavanje rasvjete na mostu na rijeci Bosni“- vrijednost projekta 9.970,93 KM
 4. Projekt „Osposobljavanje pumpi za vodu na pumpnoj stanici d.o.o JKP „VIS“ Doboj Jug“-vrijednost projekta 10.000 KM
 5. Projekt „Izrada Studije izvodljivosti za projekt izgradnje centralnog uređaja prečistača otpadnih voda za tri općine:Usora, Tešanj i Doboj Jug“- vrijednost projekta 57.330 KM

IMPLEMENTIRANI PROJEKTI U 2015. GODINI

 1. Projekt „Proširenje vodospremnika 1 i zamjena AC cijevi u sistemu vodosnadbjevanja u općini Doboj Jug“-vrijednost projekta 418.831,71 KM
 2. Projekt „Rekonstrukcija Stare ceste“ -vrijednost projekta 152.354,63 KM
 3. Projekt „Nadogradnja bunara HAVDINE i rekonstrukcija crpne stanice“- vrijednost projekta 197.000 KM
 4. Projekt „Zamjena ograde na mostu Ševarlije“ -vrijednost projekta 60.000 KM
 5. Projekt „Radovi na ucjevljenju kanala Šečić“- vrijednost projekta 12.547,22 KM
 6. Projekt „Radovi na ucjevljenju kanala Sintex“- vrijednost projekta 27.881,10 KM
 7. Projekt „Rekonstrukcija lokalnog puta u ulici „Zlatnih ljiljana“ u Mjesnoj zajednici Mravići“- vrijednost projekta 61.632,92 KM