NOVOSTI

POSJETA SKUPŠTINI I VLADI ZDK-a

Općinski načelnik Mirnes Tukić boravio je danas u posjeti Skupštini i Vladi Zeničko-dobojskog kantona gdje se susreo sa Predsjedavajućim Skupštine Ćazimom Huskićem i Premijerom Nezirom Pivićem.

Bila je to prilika da se porazgovara o partnerskom odnosu Skupštine i Vlade Zeničko-dobojskog kantona u prethodnom periodu koji je obilježilo više uspješnih projekata realiziranih u općini Doboj Jug, a finansiranih od strane Zeničko-dobojskog kantona, Vlade i ministarstava prvenstveno.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona prepoznala je Općinu Doboj Jug kao pouzdanog partnera i ne izostaje podrška svim značajnim i korisnim projektima za ovu lokalnu sredinu, a Općina sa svoje strane nastoji opravdati stečeno povjerenje i biti partner sa kojim se mogu raditi pozitivne stvari za njene građane ali i za cijeli kanton.

Akcenat je svakako bio i na narednim koracima i projektima koji su neophodni kako bi Doboj Jug unaprijedio infrastrukturu neophodnu za normalan život njegovih građana, stvorio okvire za dalje širenje i napredak u svim oblastima života, stvarajući predpostavke za realizaciju strateške vizije i opredjeljenja, Doboj Juga kao “MJESTA UGODNOG ŽIVLJENJA”.

Prema riječima Predsjedavajućeg Huskića i Premijera Pivića dalja podrška Doboj Jugu je neupitna i Kanton nastavlja snažno podržavati ovu lokalnu sredinu i biti partnerom u njegovoj daljoj izgradnji i kreiranju boljih uvjeta života svih njegovih građana.

Pogledaj sve novosti