NOVOSTI, OPCINA

POSJETA MINISTRA ŠABANIJA

Općinski načelnik Mirnes Tukić primio je danas u radnu posjetu ministra Adnana Šabanija i pomoćnika ministra Rasima Kovača iz Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Vlade Zeničko-dobojskog kantona.
Temam sastanka bili su projekti i aktivnosti iz oblasti kojima rukovodi navedeno ministarstvo sa naglaskom na projekte i aktivnosti koji svoje refleksije imaju na općinu Doboj Jug.
Kao najzanimljiviji projekti i aktivnosti u narednom periodu su svakako status dijela magistralne ceste M4 nakon njenog izmještanja pored rijeke Usore, a na dionici HIFA pa do DC Kraševo i ulice Bosanska i Drum na dionici semafor pa do Staračkog doma “SIRA” i spajanja sa cestom Medakovo-Šije za koje Općina Doboj Jug ima interes da postanu regionalne ceste u nadležnosti Kantona.
Od strane ministra Šabanija i pomoćnika Kovača data je podrška Općini Doboj Jug za realizaciju napred navedenog kao i za dalje proširivanje dosadašnje saradnje na stvaranju pozitivnog ambijenta i realizaciji vizije “Mjesta ugodnog življenja”.
Pogledaj sve novosti