BUDZET, NOVOSTI, OPCINA

JAVNA RASPRAVA na Nacrt Budžeta Općine Doboj Jug za 2024. godinu

JAVNA RASPRAVA
na Nacrt Budžeta Općine Doboj Jug za 2024. godinu
– MZ Matuzići, za dan 11.12.2023. godine (ponedjeljak) u 16 sati i 15 minuta, Sala Oćinskog vijeća
– MZ Mravići, za dan 12.12.2023. godine (utorak) u 16 sati i 15 minuta, prostorije MZ Mravići, Sala za sastanke
U prilogu možete pogledati tekst Poziva na Javnu raspravu i Plan Budžeta za 2024. godinu.
DOKUMENTI
Pogledaj sve novosti