NOVOSTI, ODLUKE OV, OPCINA

JAVNI OGLAS za dodjelu novčane pomoći roditeljima u svrhu sufinansiranja dijela troškova boravka djece u vrtiću za 2023.godinu

JAVNI OGLAS

za dodjelu novčane pomoći roditeljima u svrhu sufinansiranja dijela troškova boravka djece u vrtiću za 2023.godinu
I
Predmet Javnog oglasa je odobravanje novčane pomoći roditeljima u svrhu sufinansiranja dijela troškova cjelodnevnog ili poludnevnog boravka djece u vrtiću za 2023.godinu.
II
Sredstva za realizaciju ovog Javnog oglasa utvrđena su u budžetu Općine Doboj Jug za 2023.godinu, pozicija 614231/10, BORAVAK DJECE U VRTIĆIMA.
III
Pravo na novčanu pomoć roditeljima u svrhu sufinansiranja dijela troškova boravka djece u vrtiću za 2023.godinu imaju roditelji pod uslovom:
– da jedan od roditelja, usvojioca ili staraoca i dijete imaju prijavljeno prebivalište na području općine Doboj Jug,
– da ukupan prihod po članu domaćinstva mjesečno ne prelazi 600,00 KM.
Roditeljima koji imaju dvoje ili više djece i koja cijelodnevno ili poludnevno borave u vrtiću pripada pravo na novčanu pomoć za drugo, treće i naredno dijete bez obzira na ukupan prihod domaćinstva.

U prilogu možete pogledati tekst Javnog oglasa i Prijavni obrazac.

DOKUMENTI

Javni oglas vrtić

Prijava vrtić

Pogledaj sve novosti