NOVOSTI, OPCINA

Posjeta Vladi ZDK-a

Općinski načelnik Mirnes Tukić boravio je danas u radnoj posjeti Vladi Zeničko-dobojskog kantona i sastao se sa dva resorna ministra, Emir Vračo, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Jasmin Čajić. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.
Bila je to prilika da se sugovornici podsjete na izvrsnu saradnju Vlade i Općine u prethodnom periodu kroz partnerski odnos sa punim uvažavanjem i razumjevanjem potreba i mogućnosti, a isto tako, naglašeno je, da će podrška Vlade Zeničko-dobojskog kantona biti neupitna i u predstojećem periodu kroz partnerstvo i sinergiju na stvaranju što boljih uvijeta života građana Kantona i Općine Doboj Jug.
Načelnik Tukić je danas u uredu Premijera potpisao sa ministrom Samirom Šibonjićem, Ministarstvo za privredu, i Ugovor o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, a koji se odnosi na projekat “Rekonstrukcija puta u Poslovnoj zoni Mravići – faza II” u iznosu od odobrenih 97.994,29 KM.
U narednom periodu radit će se na realizaciji navedenog projekta i danas potpisani ugovor samo je potvrda kvalitetnog partnerskog odnosa Vlade i Općine Doboj Jug i opredjeljenosti za dalju saradnju.
Pogledaj sve novosti