OPCINA, VIJECE

JAVNI POZIV NA UVID

JAVNI POZIV NA UVID

U Nacrt Odluke o uslovima za obavljanje poslova upravitelja zajedničkih dijelova zgrada na području općine Doboj Jug

U toku trajanja uvida u Nacrt Odluke bit će organizirana Javna rasprava dana 08.06.2022. godine (srijeda) u 15:00 sati u sali Općinskog vijeća na kojoj će koncepciju Nacrta Odluke prezentirati Služba za urbanizam, katastar i geodetske poslove.

U prilogu možete pogledati tekst Javnog poziva.

DOKUMENTI

PREUZMITE DOKUMENAT 

Pogledaj sve novosti