SAZIV OPĆINSKOG VIJEĆA, SJEDNICE OV, VIJECE

Osma sjednica VIII saziva OV-a

Na osnovu člana 23. Statuta Općine Doboj Jug ( Sl.glasnik općine Doboj Jug br.03/08, 01/12, 02/13) i člana 49. Poslovnika Općinskog vijeća Doboj Jug ( Sl. glasnik općine Doboj Jug br. 04/08, 01/13, 02/20)

SAZIVAM

Osmu sjednicu VIII saziva Općinskog vijeća Doboj Jug koja će se održati dana 09.11.2021. godine (utorak) u Velikoj sali Općine Doboj Jug sa početkom u 16 sati i 30 minuta.

U prilogu možete preuzeti Saziv sa dnevnim redom.

DOKUMENTI

PREUZMITE DOKUMENT 

Pogledaj sve novosti