OPCINA

KORONAVIRUS INFORMACIJA ZA VAKCINACIJU

Epidemija izazvana koronavirusom se ne smanjuje i broj oboljelih u proteklom periodu konstantno se povećava.
Pritisak na zdravstveni sistem zbog pojave sve težih slučajeva izazvanih novim sojem virusa sve je veći.
Apelujemo na stanovništvo da se maksimalno pridržava svih propisanih mjera lične zaštite, kako bi pomogli sebi i drugima.
Posebno obratiti pažnju da okupljanja i zadržavanja u blizini javnih ustanova, gdje je frekvencija kretanja stanovništva veća, bude samo nužna, a sve sa ciljem da bi se spriječilo dalje širenje zaraze, samim time i broj oboljelih, posebno težih slučajeva.
Kako je vakcinacija put da se širenje zaraze u velikoj mjeri smanji u Poliklinici sa dnevnom bolnicom Doboj Jug otvorena je mogućnost prijave za vakcinaciju i to na dva slijedeća načina:
– lično, na kartoteci Poliklinike u periodu od 08:00-14:00 sati ili
– putem telefona, na telefon 032/691-624 od 11:00-13:00 sati.
Vakcinacija će se obavljati prema planu vakcinacije izdatom od Federalnog zavoda za javno zdravstvo, prema utvrđenim prioritetima i prema količinama doza vakcine dodijeljenih Doboj Jugu.

Pogledaj sve novosti