DOGADAJI, OPCINA

Poziv na Javne konsultacije za stratešku platformu

Poštovani građani, predstavnici nevladinog sektora, vijećnici, predstavnici MZ-a i javnih preduzeća i ustanova pozivamo vas da putem javnih konsultacija date svoj doprinos za izradu Strategije razvoja općine Doboj Jug.

Strategija integrisanog razvoja općine Doboj Jug za period 2021.-2027. godine (Strategija) je ključni strateško-planski dokument Općine, koji treba da podstiče budući rast i razvoj zajednice.

Strategija je izrađena kao okvir za definiranje zajedničkih ciljeva, podsticanje lokalnih snaga, kao i odgovor na izazove budućeg razvoja općine i sveukupnog života u njoj. Strategija informira sveukupnu javnost i potencijalne ulagače o razvojnom putu općine Doboj Jug i predstavlja osnovu za izradu detaljnih planova i programa u pojedinim oblastima sektorima, kreira podlogu za praćenje napretka te podstiče saradnju i dogovor u planiranju različitih nivoa vlasti i društveno-ekonomskih partnera.

U skladu sa navedenim, informišemo vas da su u toku javne konsultacije za stratešku platformu koju možete detaljnije pogledati u priloženom dokumentu, te na isti dati svoje komentare i sugestije.

Komentare i sugestije možete slati putem e-maila na adresu umihana@dobojjug.ba ili pisanim putem na protokol Općine uz nazanaku: „Za koordinatora ORT-a: Javne konsultacije / Strateška platforma“.

Rok za dostavljanje komentara i sugestija je 11. 01. 2021. godine do 16:00 sati.

DOKUMENTI

PREUZMITE DOKUMENT 

Pogledaj sve novosti