DOGADAJI, OPCINA

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE DOBOJ JUG

Na dan obilježavanja 3.decembra „Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom” koji je uz poštivanje svih epidemioloških mjera skromno obilježen u Doboj Jugu, kao doprinos ovom danu je predstavljen i uspješni završetak implementacije projekta „Ublažavanje ekonomskih posljedica i provođenje preventivnih mjera zdravstvene zaštite osoba sa invaliditetom usljed pojave pandemije-COVID 19“.

U Budžetu općine za 2020 godinu, imali smo odobrena sredstva pod posebnom stavkom za implementaciju Lokalnog akcionog plana iz oblasti invalidnosti (LAPI-a) koji je usvojen od strane Općinskog vijeća.

Polazeći od činjenice da su se rebalansom budžeta na svim nivoima, mnoga sredstva preusmjerila na ublažavanje ekonomskih posljedica uzrokovanih proglašenjem pandemije, da je dinamika punjenja budžeta na lokalnom nivou, za implementaciju ovog projekta, odobrena su nam sredstva u znatno manjem iznosu od planiranog, čime smo bili prinuđeni da planirane aktivnosti u projektu izmjenimo i svedemo na one najnužnije i najpotrebnije u ovoj situaciji.

Imajući u vidu da su nam odobrena znatno manja sredstva od odobrenih sredstava u Bužetu općine za 2020 godinu, zbog težine trenutne situacije uzrokovane pojavom korona virusa i činjenice da ulazimo u jedan neizvjestan i rizičan period koji je pred nama, a u cilju preventivnog djelovanja sprečavanja širenja zaraze kao i ublažavanju ekonomskih problema koji su proizašli iz trenutne situacije, zaštite članova Udruženja i poboljšanje standarda življenja osoba sa invaliditetom, koji predstavljaju najugroženiju kategoriju stanovništva i kojima je neophodna posebna pažnja, u ovim teškim trenucima, kroz ovaj projekat prema svojim mogućnostima pružili smo neophodnu pomoć u prehrambenim i higijenskim paketima, lijekovima, dezinfekcionim sredstvima i zaštitnoj opremi (zaštitne maske) koje su u ovom trenutku neophodne kako bi se osigurao što kvalitetniji nivo preventivnog djelovanja u cilju zaštite osoba sa invaliditetom, kao i u neznatno maloj nabavci materijala u cilju održavanja higijene i boljih uslova življenja u stambenim prostorima u kojima svakodnevno borave osobe sa invaliditetom, a naročito osobe koje se kreći uz pomoć invalidskih kolica.

Osnovni cilj projekta je bio ublažavanje posljedica uzrokovanih pojavom korona virusa u vidu očuvanja psihofizičke kondicije i zdravstvenog stanja, bolju osvještenost OSI o važnosti preventivnog djelovanja protiv pandemije u cilju zdravstvene zaštite, podjela prehrambenih i higijenskih paketa, lijekova i zaštitne opreme, pomoć na uređenju stambenog prostora u kojem svakodnevno borave osobe sa najtežim oblikom invaliditeta.

Nastojaćemo ponovo da kroz izradu budžeta općine za 2021. godinu osiguramo sredstva za nastavak implementacije LAPI-a, a nakon toga aplicirati sa projektima u cilju boljeg položaja i življenja OSI u lokalnoj zajednici.

Predsjednik Udruženja: Edib Skulić

Pogledaj sve novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *