SAZIV OPĆINSKOG VIJEĆA, SJEDNICE OV, VIJECE

Dvadesetdeveta sjednica VII saziva OV-a

Na osnovu člana 23. Statuta Općine Doboj Jug ( Sl.glasnik općine Doboj Jug br.03/08) i člana 49. Poslovnika Općinskog vijeća Doboj Jug ( Sl. glasnik općine Doboj Jug br. 04/08)

SAZIVAM

Dvadesetdevetu sjednicu VII saziva Općinskog vijeća Doboj Jug koja će se održati dana 26.02.2020. godine (srijeda) u Sali Općinskog vijeća sa početkom u 16 sati i 15 minuta.

U prilogu možete preuzeti Saziv sa dnevnim redom.

DOKUMENTI

PREUZMITE DOKUMENT 

Pogledaj sve novosti