SAZIV OPĆINSKOG VIJEĆA, SJEDNICE OV, VIJECE

Dvadesetosma sjednica VII saziva OV-a

Na osnovu člana 23. Statuta Općine Doboj Jug ( Sl.glasnik općine Doboj Jug br.03/08) i člana 49. Poslovnika Općinskog vijeća Doboj Jug ( Sl. glasnik općine Doboj Jug br. 04/08)

SAZIVAM

Dvadesetosmu sjednicu VII saziva Općinskog vijeća Doboj Jug koja će se održati dana 29.01.2020. godine(petak) u Sali Općinskog vijeća sa početkom u 16 sati i 15 minuta.

U prilogu možete preuzeti Saziv sa dnevnim redom.

DOKUMENTI

PREUZMITE DOKUMENT 

Pogledaj sve novosti