ODLUKE OV

Odluka o usvajanju planova potencijalnih projekata JPP-a

Na osnovu člana 11. Zakona o javno-privatnom partnerstvu (Službene novine ZDK, broj: 6/16), člana 8. i 37. Zakona o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH, broj: 49/06, 51/09) i člana 23. Statuta Općine Doboj Jug (Službeni glasnik Općine Doboj Jug, broj: 03/08), Općinsko vijeće Doboj Jug na svojoj 11. sjednici, održanoj 06.02.2018.godine, donijelo je Odluku o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva.

Odluku, te godišnji i srednjoročni plan projekata JPP možete pogledati u prilogu.

DOKUMENTI

PREUZMITE DOKUMENT 1

PREUZMITE DOKUMENT 2

PREUZMITE DOKUMENT 3

Pogledaj sve novosti