PRISTUP INFORMACIJAMA

Kako ostvariti pristup informacijama?

Pravo na pristup informacijama možete ostvariti podnošenjem Zahtjeva, koji treba ispunjavati sljedeće uslove:

1. da je u pismenoj formi i to na jednom od službenih jezika u FBiH,

2. da sadrži dovoljno podataka o prirodi i sadržaju tražene informacije,

3. da sadrži ime i prezime podnosioca Zahtjeva i njegovu adresu, a po mogućnosti i broj telefona,

4. način na koji se želi pristupiti informacijama.

Zahtjev se podnosi Općini Doboj Jug na adresu: Trg 21.mart, br.1, 74203 Matuzići.

Službenik za informisanje: Edin Hrvić, kancelarija br.107.

U prilogu možete pronaći:

1. Vodič o slobodi pristupa informacijama

2. Indeks registar informacija u posjedu Općine Doboj Jug

3. Zahtjev za pristup informacijama

DOKUMENTI

slobod-informisanja-vodic.pdf

PREUZIMANJE DOKUMENTA 2

PREUZIMANJE DOKUMENTA 3

Pogledaj sve novosti