UPRAVA

SLUŽBA ZA URBANIZAM, KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Služba za urbanizam, katastar i geodetske poslove
Sjedište:Matuzići, Doboj Jug, Trg 21.mart 1
E-mail: urbanizam@dobojjug.ba 

POMOĆNIK NAČELNIKA: MELISA ŠAHBEGOVIĆ , dipl.pravnik

Rođena: 01.12.1967.
Obrazovanje: Osnovna škola Ševarlije, Srednja škola Doboj, Pravni fakultet Univerzitet  Sarajevo
Zanimanje: Diplomirani pravnik
Radno iskustvo: Općina Doboj Jug
Bračno stanje: Udata, majka dvoje djece
Tel: 032/ 691-250
Fax: 032/ 699-331

Služba za urbanizam, katastar, finansije i privredu izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u okviru prava i dužnosti u oblasti prostornog uređenja, geodetskih poslova i katastra nekretnina; sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti za koje je osnovana, te učestvuje u izradi planova, projekata i programa u oblastima za koje je osnovana, učestvuje u predlaganju organizacije općinskih službi za upravu i drugih službi; obavlja studijsko-analitičke i informaciono-dokumentacione poslove u okviru svoga djelokruga; analizira, inicira ili učestvuje u izradi propisa; priprema prijedloge općinskih propisa za Općinskog načelnika ili Općinsko vijeće; prati stanje i rješava u upravnim stvarima za koje je nadležna; prati stanje i rješava u upravnim stvarima u oblastima za koje je osnovano; planiranje, izgradnja i uređenje zemljišta na nivou općine; izrada, provođenje i primjena urbanističko-planske dokumentacije; izdavanje urbanističke saglasnosti, odobrenja za izgradnju i odobrenja za upotrebu za građevine i radove; uređenje i ustupanje na korištenje građevinskog zemljišta; uređenje režima voda, korištenje i zaštita voda; izgradnja, održavanje i rekonstrukcija lokalne putne mreže; izgradnja, održavanje i rekonstrukcija komunalne infrastrukture na području općine; obavlja poslove praćenja i funkcionisanja komunalnih poslova u interesu za općinu, posebno na realizaciji projekata komunalne infrastrukture; vodi evidenciju o stambenim objektima koji su ratom oštećeni i koji su neuslovni za stanovanje; vrši evidentiranje i procjenu štete na individualnim stambenim objektima; održavanje premjera i katastra nekretnina; provođenje promjena na zemljištu i kompjutersku obradu podataka na provođenju promjena na katastarskim planovima i operatu; upis prava na nekretninama po službenoj dužnosti i po zahtjevu stranaka; poslove vještačenja i druge poslove iz oblasti katastra u postupcima za koje su nadležni drugi organi, odnosno službe; izdaje uvjerenja i izvode, odnosno kopije podataka premjera i katastra nekretnina; analizira, inicira ili učestvuje u izradi općinskih propisa vezanih za oblasti za koje je osnovano za pomoćnika načelnika, Općinskog načelnika ili Općinsko vijeće; prati stanje i rješava u upravnim stvarima u oblastima za koje je osnovano, koordinira djelatnosti općinskih inspekcija.

Radno vrijeme: Od 7:30h do 16:00h
Primanje stranaka: Stranke se primaju svaki radni dan od 08:00h do 12:00h

Poslove i zadatke u Službi  obavljaju:

EDIN HADŽIĆ- VSS / dipl.pravnik, samostalni viši referent za urbanizam, komunalne poslove, obračun i evidencije
SALIH LINGO- SSS / viši referent za geodetske poslove

Pogledaj sve novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *