NOVOSTI, OPCINA

Nabavka metalnih kontejnera za prikupljanje otpada

Realizacijom projekta “Nabavka i isporuka metalnih kontejnera za prikupljanje otpada” dodatno poboljšana materijalno-tehnička opremljenost Javnog komunalnog preduzeća “VIS” Doboj Jug.

Navedenom nabavkom obezbjeđeno je dodatnih 32 komada metalnih kontejnera koji će uveliko pomoći obezbjeđivanju adekvatnih uvjeta za vršenje osnovne djelatnosti JKP “VIS”-a.

Kontejneri su nabavljeni nakon provedenog postupka javne nabavke, a nakon e-aukcije najpovoljniji ponuđač bio je “T&A AUTO” d.o.o. Visoko po cijeni od 25.614,00 KM bez PDV-a.

Finansijska sredstva obezbjeđena su od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa Programom utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2023. godinu, odnosno Javnim pozivom za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2023. godinu – LOT I – Pomoć općinama/gradovima/komunalnim preduzećima za zbrinjavanje komunalnog otpada Zeničko-dobojskog kantona u postupku zbrinjavanja komunalnog otpada (izgradnja novih sadržaja, rekonstrukcija postojeće infrastrukture, nabavka opreme i sl.).

Pogledaj sve novosti