NOVOSTI, OPCINA

UPLAĆENA SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE DIJELA TROŠKOVA LIJEČENJA I NABAVKE LIJEKOVA U 2023.GODINI

Komisija za dodjelu novčane pomoć za sufinansiranje dijela troškova liječenja i nabavke lijekova u 2023. godini imenovana Odlukom Općinskog načelnika izvršila je uvid u pristigle zahtjeve i ustanovila da je u predviđenom roku na adresu Općine Doboj Jug pristiglo dvadesettri zahtjeva.

Odlučujući prema zahtjevima Komisija je utvrdila da 15 podnosilaca zahtjeva ispunjava kriterije propisane Javnim oglasom i predložila Općinskom načelniku da donese Rješenja o odobravanju odnosno odbijanju zahtjeva za dodjelu jednokratne pomoći u gore navedene svrhe, a sve u skladu sa članom 4. Odluke o raspodjeli novčanih sredstva za sufinansiranje dijela troškova liječenja i nabavke lijekova u 2023. godini.

Pogledaj sve novosti