NOVOSTI, OPCINA

JAVNI OGLAS za podnošenje zahtjeva za pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja srednjeg obrazovanja općine Doboj Jug za školsku 2023/2024.godinu

Javni oglas za podnošenje zahtjeva za pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja srednjeg obrazovanja općine Doboj Jug za školsku 2023/2024.godinu.

I
Predmet Javnog oglasa je odobravanje novčane pomoći učenicima slabijeg imovinskog stanja srednjeg obrazovanja općine Doboj Jug za školsku 2023/2024.godinu.
II
Sredstva za realizaciju ovog Javnog oglasa utvrđena su u Budžetu Općine Doboj Jug za 2024.godinu, pozicija 614234/3, u visini od 3.200,00 KM .
III
Pravo na pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja srednjeg obrazovanja sa područja općine Doboj Jug za školsku 2023/2024.godinu imaju učenici pod uslovom da:
– ne primaju pomoć ili stipendiju po drugom osnovu ili od drugog davaoca,
– da učenik i jedan od roditelja, usvojioca ili staraoca ima prijavljeno prebivalište na području općine Doboj Jug.
Jedan učenik iz jednog porodičnog domaćinstva može biti korisnik pomoći učenicima slabijeg imovinskog stanja srednjeg obrazovanja sa područja općine Doboj Jug za školsku 2023/2024.godinu.
IV
Dodjela pomoći vršiti će se u 8 (osam) jednakih mjesečnih rata u iznosu od 80,00 KM.

U prilogu možete pogledati tekst Javnog oglasa.

DOKUMENTI

PREUZMI DOKUMENT

Pogledaj sve novosti