NOVOSTI, OPCINA

POSJETA MINISTRA HASIČEVIĆA

Općinski načelnik Mirnes Tukić primio je u radnu posjetu općini Doboj Jug ministra trgovine u Vladi Federacije BiH Amira Hasičevića, dana 19.01.2024. godine, petak.
Ministar Hasičević izrazio je svoje zadovoljstvo dobrodošlicom, viđenim na terenu kao i podacima sa kojima ga je upoznao načelnik Tukić, a tiču se stanja privrede na području naše općine sa posebnim naglaskom na oblast trgovine.
Ministar Hasičević upoznao je načelnika Tukića o trenutnim aktivnostima koje se vode na Vladi i pred parlamentima Federacije, a koje se tiču sektora trgovine u širem smislu i koje bi u konačnici trebale da urede ovu oblast na način da sva buduća rješenja budu od koristi prije svega građanima, zatim privrednicima i poslodavcima, naročito trgovcima.
Stručnost i poznavanje predmetne materije ministra Hasičevića uz nezaobilazan entuzijazam na prevazilaženju postojećih i budućih problema svakako su predpostavka koja će doprinjeti uređenju oblasti trgovine u Federaciji BiH.
Nakon sastanka u kabinetu načelnika upriličena je posjeta privrednicima u Doboj Jugu i održani kraći sastanci na kojima su isti upoznati sa svim dešavanjima u oblasti zakonodavstva, a koja rješenja nudi ministarstvo trgovine. Takođe ministar je iskoristio priliku da od svojih sagovornika čuje i o problemima i nedostatcima postojećih zakonskih rješenja kako bi se o njima na Vladi i resornim ministarstvima moglo razgovarati.
Ministar Hasičević stavio se na raspolaganje kako Općini Doboj Jug tako i privrednicima da bude podrška u prevazilaženju mogućih problema i prepreka na realizaciji privrednih aktivnosti iz njihovog domena, potencirajući udruženo djelovanje svih subjekata i zainteresovanih strana kao način na koji se sistemski rješavaju dati problemi.
Pogledaj sve novosti