DOGADAJI, NOVOSTI

POSJETA MINISTRA I KOMESARA MUP-a ZDK-a

Općinu Doboj Jug i Policijsku stanicu Doboj Jug posjetili su danas ministar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Emir Vračo i policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Admir Gazić.
Domaćini današnje posjete, komandir Policijske stanice Doboj Jug Sead Kadribašić i Općinski načelnik Mirnes Tukić sa gostima su razgovarali o trenutnoj situaciji kada je u pitanju oblast sigurnosti i funkcionisanje ministarstva, a naročito funkcionisanje i djelovanje Policijske stanice Doboj Jug kada je u pitanju prevencija, sprečavanje i otkrivanje krivičnih i prekršajnih dijela kao i drugih poslova iz nadležnosti policije.
Gosti su upoznati sa dostignutim visokim standardom prevencije i otkrivanja krivičnih i drugih dijela za koji se može zahvaliti prije svega profesionalnom odnosu prema poslu uposlenika ove Policijske stanice i saradnji sa građanstvom, lokalnom zajednicom i privrednicima.
Ministar i komesar izrazili su svoje zadovoljstvo sa zatečenim stanjem i uputili su riječi pohvale i komandiru i načelniku na postignutom uz davanje pune podrške u daljem radu i podizanju nivoa opremljenosti i profesionalne osposobljenosti uposlenika i Policijske stanice Doboj Jug.
Pogledaj sve novosti