BUDZET, NOVOSTI, OPCINA

II Rebalans Budžeta Općine Doboj Jug za 2023. godinu

Rebalans Budžeta je posljedica realizacije budžetskih stavki u odnosu na plan za 2023. godinu jer su ostvareni prihodi i rashodi u većem ili manjem obimu u odnosu na planirane, ali i kao realizacija neplaniranih prihoda i rashoda .

Zbog nastale disproporcije u planiranju i realizaciji budžetskih prihoda i rashoda neophodno je izvršiti korekciju planiranog Budžeta.

U prilogu možete pogledati II Rebalans Budžeta Općine Doboj Jug za 2023. godinu.

DOKUMENTI

PREUZMITE DOKUMENT

Pogledaj sve novosti