NOVOSTI, OPCINA

POSJETA KOMANDIRA PS DOBOJ JUG

POSJETA KOMANDIRA PS DOBOJ JUG
Općinski načelnik Mirnes Tukić danas je u svom kabinetu primio, na radno-konsultativni sastanak Komandira Policijske stanice Doboj Jug Seada Kadribašića.
Tema sastanka bila je aktuelna sigurnosno-bezbjedonosna situacija u našoj općini gdje je Komandir upoznao načelnika o trenutnim aktivnostima i planu za naredni period.
Sa ograničenim ljudsko-materijalnim resursima Policijska stanica Doboj Jug ostvaruje zavidne rezultate, kako na polju prevencije, tako i sprječavanja i razotkrivanja počinilaca krivičnih i prekršajnih djela.
Situaciju dodatno usložnjava i sama pozicija Doboj Juga u smislu raskrsnice puteva kao i blizine manjeg entiteta, RS, te je svakako tranzit kroz Doboj Jug značajno povećan i samim time broj lica koja se kreću i imaju kriminalne namjere biva veći.
Rezultate koji su za pohvalu, kako ističe komandir Kadribašić, ne bi se moglo postići bez zajedničkog rada sa lokalnom zajednicom, privrednicima i građanima Doboj Juga koji su prepoznali kvalitet ove Policijske stanice i ljudi koji je vode i u njoj rade.
U narednom period nastojati će se dodatno unaprijediti sistem videonadzora koji odlično funkcionira u Doboj Jugu i pod direktnim je nadzorom Policijske stanice te je od pomoći i nama susjednim općinama i policijskim organima.
“Kao i dosada Općina Doboj Jug, kao lokalna zajednica koja prepoznaje rad ove Policijske stanice i čiji angažman doprinosi uveliko u ostvarivanju vizije – “Doboj Jug, mjesto ugodnog življenja”, nastavit će u skladu sa svojim mogućnostima biti podrška daljem radu i unapređivanju sistema sigurnosti”, rekao je načelnik Tukić.
Pogledaj sve novosti