SAZIV OPĆINSKOG VIJEĆA, SJEDNICE OV

Dvadesettreća sjednica VII saziva OV-a

Na osnovu člana 23. Statuta Općine Doboj Jug (Službeni glasnik općine Doboj Jug, br: 03/08, 01/12, 02/13) te člana 49. Poslovnika Općinskog vijeća Doboj Jug (Službeni glasnik općine Doboj Jug, br: 04/08, 01/13, 02/20 i 03/21)

S A Z I V A M

Dvadesettreću sjednicu VIII saziva Općinskog vijeća Doboj Jug koja će se održati dana 26.06.2023. godine (ponedjeljak) u sali Općinskog vijeća Općine Doboj Jug sa početkom u 17:00 sati.

U prilogu možete preuzeti Saziv sa dnevnim redom.

DOKUMENTI

PREUZMI DOKUMENT

Pogledaj sve novosti