NOVOSTI

Javni poziv za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije

JAVNI POZIV

za dodjelu podsticaja samozapošljavanja  pripadnika branilačke populacije  Zeničko-dobojskog kantona za 2023.godinu

Predmet oglasa

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Doboj Jug, i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Doboj Jug, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava  u svrhu podsticaja samozapošljavanja i to:

– Program „Prvi biznis“ – u slučaju kada je podnosilac zahtjeva, registrirao planiranu djelatnost ne ranije od 01.01.2022. godine, a najkasnije sa danom okončanja javnog poziva po ovom Programu;

-Program „Biznis plus“

Varijanta a) u slučaju kada je korisnik Programa podsticaja samozapošljavanja ovoga Ministarstva iz prethodnih godina, koji je od 01.01.2022. godine do okončanja Javnog poziva zaposlio jednog ili više radnika, koji su bili na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje, te da se zahtjev za sufinansiranje zaposlenja ne podnosi za zaposlenje lica za koje je aplikant ranije koristio ovo pravo;

Varijanta b) u slučaju kada je korisnik Programa podsticaja samozapošljavanja ovoga Ministarstva iz prethodnih godina, koji je zadržao poresku registraciju i izmirio sve poreske obaveze za 2022. godinu. Prednost za dodjelu ovih sredstava imaju aplikanti koji do sada nisu koristili sredstva po ovom osnovu i

Varijanta c) u slučaju kada je korisnik Programa podsticaja samozapošljavanja ovoga Ministarstva iz prethodnih godina, koji je zadržao poresku registraciju i izmirio sve poreske obaveze za 2022. godinu srazmjerno visini uplaćenog poreza na dobit. Korisnici Varijante b) Programa ne mogu koristiti sredstva po Varijanti c) Programa.

U prilogu možete pogledati tekst Javnog poziva.

DOKUMENTI

PREUZIMANJE DOKUMENTA

Pogledaj sve novosti