BUDZET

Budžet Općine Doboj Jug za 2023.

Na osnovu člana 23. Statuta Općine Doboj Jug (Službeni glasnik Općine Doboj Jug, broj: 03/08, 01/12 i 02/13), te člana 79. Poslovnika Općinskog vijeća Doboj Jug (“Službeni glasnik Općine Doboj Jug”, broj: 04/08, 01/13, 02/20 i 03/21), Općinsko vijeće Doboj Jug na devetnaestoj redovnoj sjednici VIII saziva održanoj 27.12.2022. godine donosi slijedeći

Z A K L J U Č A K
1. Usvaja se Budžet Općine Doboj Jug za 2023. godinu sa usvojenim amandmanima:…
Predsjedavajući Općinskog vijeća
Hasan Škiljo
U prilogu možete pogledati Zaključak OV-a i Budžet za 2023. godinu.

DOKUMENTI

PREUZMI DOKUMENT 1

PREUZMI DOKUMENT 2

Pogledaj sve novosti