NOVOSTI, OPCINA

OMLADINSKA BANKA DOBOJ JUG MEMORANDUM O SARADNJI 2023.-2026.

Ponosni smo na 13 godina partnerstva Općine Doboj Jug i Fondacije Mozaik na razvoju i podršci Omladinske banke
Doboj Jug jer smo u periodu 2010-2022. godine podržali 5 mikrobiznisa ukupne vrijednosti 9.987 KM i 115 projekata
ukupne vrijednosti 324.958 KM koje su realizovali 1.385 mladih volontirajući i radeći 16.607 sati da bi 32.576 osoba
imalo direktne koristi od realizovanih projekata.
Koristeći priliku promocije realiziranih projekata za 2022. godinu (11 projekta) razgovarano je o minuloj saradnji koja je bila na obostrano zadovoljstvo, te su sljedom toga Općina Doboj Jug i Fondacija Mozaik potpisali novi Memorandum o saradnji za period 2023.-2026. godina.
Potpisivanjem ovog Memoranduma o saradnji Mozaik i Općina potvrđuju da će partnerski doprinijeti nastavku razvoja programa Omladinska banka Doboj Jug uključujući i podršku mikrobiznisima mladih (u daljem tekstu: „Omladinska banka“), te razvoju društvenog poduzetništva mladih, investiranju u razvoj prototipa i pokretanju društvenih biznisa kroz Startup studio u periodu 01.01. 2023. – 31.12. 2026. godine.
Memorandum su potpisali Općinski načelnik Mirnes Tukić i Željko Pauković ispred Fondacije Mozaik.
Pred nama su četiri godine u kojima se nadamo plodonosnoj saradnji, uz pojačan angažman naših mladih snaga koje su i u prethodnom periodu pokazale da se društvenim angažmanom mogu, na izgled mali projekti, uraditi i biti od koristi za cijelu zajednicu ili bar njen dobar dio.

Pogledaj sve novosti