OPCINA

POBOLJŠANJE MATERIJALNO-TEHNIČKIH KAPACITETA CIVILNE ZAŠTITE

U proteklom periodu za potrebe Civilne zaštite Doboj Jug izvršena nabavka vrijednih uređaja za potrebe vanrednih i nepredviđenih okolnosti i nepogoda, a sa ciljem adekvatnog odgovora struktura zaštite i spašavanja na nepredviđene situacije.
Nabavljeno je 6 agregata za proizvodnju električne energije, veće snage i kapaciteta, dovoljnih za zadovoljavanje potreba u vanrednim situacijama i nepogodama.
U galeriji možete pogledati i jedan dio opreme sa kojom raspolaže CZ Doboj Jug, nabavljen u ranijem periodu, a pored njih raspolaže se sa čamcima za spašavanje na vodi, mobilnom vodenom pumpom velikog kapaciteta, odijelima za spasilačke službe i ostalim neophodnim sredstvima.
Pored opremanja materijalno-tehničkim sredstvima konstantno se radi i na osposobljavanju i uvježbavanju ljudstva neophodnog za adekvatnu akciju i odgovor u svim okolnostima kada je neophodno spašavati živote i imovinu naših građana.

Pogledaj sve novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *