OPCINA

Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Doboj Jug

Početak implementacije projekta:

 „Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom kroz provođenje preventivnih mjera zdravstvene zaštite i održavanja higijene stambenog prostora”

Da bi se napravili određeni pomaci ne možemo čekati da nam drugi popravljaju društvo, moramo se i sami zauzeti za sebe. Samozagovaranje za ljudska prava osoba s invaliditetom je od velikog značaja za naše društvo  i podrška političkih aktera, državnih, entitetskih, kantonalnih i općinskih institucija itekako je potrebna.

Vodeći se time već niz godina, na našoj općini rezultati su itekako vidljivi. U prvom kvartalu ove godine pored sprovedenih redovnih Statutarnih aktivnosti (izrada završnog obračuna, sjednice organa udruženja-NO, UO i Skupštine, podnošenje izvještaja prema Min.za upravu i pravosuđe ZDK sa održane Skupštine), a na osnovu raspisanih Javnih poziva od strane Kantonalnih i Federalnih ministarstava, kao i Fonda za prof.reh. i zapošljavanje OSI,  pristupilo se pisanju i podnošenju pet projekata.

Evo, rezultati tog upornog rada ovih dana su već vidljivi nakon odobrenog projekta i uplaćenih sredstava od strane Općine počećemo sa planiranim aktivnostima ovog projekta.

Naime radi se o projektu koji finansira  Općina iz sredstava koja su odobrena za implementaciju Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti (LAPI-a) u Budžetu općine za 2022. godinu, čiji je osnovni cilj osigurati bezbjedan pristup, kretanje i ugodan boravak osobama sa invaliditetom koji se kreću pomoću invalidskih kolica ili nekog drugog funkcionalnog pomagala kod kuća i u prostoru  u kojem svakodnevno borave kroz adaptaciju i održavanje higijene tog prostora (krečenje i sl.)

Zahvaljujemo se Općinskom načelniku Mirnesu Tukiću, Općinskom vijeću i općinskim strukturama na podršci i ukazanom povjerenju za realizaciju ovakvih i sličnih projekata, a mi se nadamo da ćemo vodeći se dosadašnjim iskustvom ovaj projekat uspješno privesti kraju na zadovoljstvo svih aktera koji na bilo koji način učestvuju u realizaciji ovog projekta.

Predsjednik Udruženja:

Edib Skulić

Pogledaj sve novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *