OPCINA

JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE

J A V N I     P O Z I V

za dodjelu podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije

Zeničko–dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2022.. godini

I. Predmet oglasa

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Doboj Jug, koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Doboj Jug i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Doboj Jug o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu podsticaja zapošljavanja.

Programom podsticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva, pripadnika branilačke populacije, na način da isti, aktivno nastupajući na tržištu rada, traže zaposlenje uz bjanko primjerak Ugovora o zapošljavanju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva, općine i Ministarstva. Predmetnim Ugovorom se Ministarstvo obavezuje obročno isplatiti podsticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom Ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca.

Prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 28.04.2022. godine.

U prilogu možete pogledati tekst Javnog poziva.

DOKUMENTI

PREUZMITE DOKUMENAT 

Pogledaj sve novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *