OPCINA

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE

Potpisan Ugovor sa JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje Banja Ilidža, Gradačac o banjskoj rehabilitaciji članova Udruženja

 Nakon odabira najpovoljnije ponude, dana 21.1.2021.godine predstavnici Udruženja su upriličili radnu posjetu liječilištu Banja Ilidža, Gradačac u sklopu koje su obišli smještajne kapacitete banje, a nakon toga  Predsjednik Udruženja Edib Skulić i predstavnici banjskog liječilišta Ilidža, Gradačac su pristupili potpisivanju ugovora o rezervaciji, smještaju i medicinskoj rehabilitaciji za članove Udruženja u sklopu projekta  „Banjsko-klimatska rehabilitacija  paraplegičara i oboljelih od dječije paralize“ kojeg finansira Federalno ministarstvo rada i socijalne politike iz dijela prihoda ostvarenih u Proračunu FBiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, čija je ukupna vrijednost 14.851,42 KM.

Ugovoreni, odnosno rezervisani termin je od 29.1. do 8.2.2021.godine i podrazumijeva desetodnevnu rehabilitaciju naših članova u Banji Ilidža, Gradačac. Takođe u sklopu posjete je upriličen i susret sa kolegama iz Udruženja paraplegičara iz V.Kladuše koji se u sklopu istog projekta nalaze na rehabilitaciji u Banji Ilidža, Gradačac.

Koordinator projekta

Edib Skuli

Pogledaj sve novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *