OPCINA

JAVNI KONKURS

Na osnovu člana 20.a  Zakona o radu FBiH (Službene novine FBiH  br. 26/16 i 89/18), člana 4. i 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine ZE-DO kantona“, broj: 8/19), člana 32. i 47. Pravila JU Opća biblioteka Doboj Jug,  Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji poslova u JU Opća biblioteka Doboj Jug (broj: 01-10-3/17), te Odluke Upravnog odbora br. 01-99/20, direktor JU „Opća biblioteka“ Doboj Jug  o b j a v lj u j e:

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na  neodređeno vrijeme

 

I RADNO MJESTO

-Radnik/ica na održavanju čistoće – 1 (jedan) izvršilac.

II UVJETI

a)završena osnovna škola,
b)da je kandidat punoljetan,
c)da je državljanin BiH,
d)opća zdravstvena sposobnost,
e)da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
f)da kandidat nije kažnjavan.

III OPIS POSLOVA

– održavanje čistoće svih prostorija i okoliša Biblioteke,

– čišćenje i dezinfekcija bibliotečke građe i opreme,

– priprema toplih napitaka,

– lakša opravka knjiga,

– raznošenje pošte,

– obavlja i druge poslove za potrebe Biblioteke.

IV SADRŽAJ PRIJAVE

Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

a)kraću biografiju koja mora biti potpisana od strane kandidata,
b)Izvod iz matične knjige rođenih (sa trajnim rokom važenja),
c)Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
d)Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi.

U prilogu možete pogledati tekst Javnog konkursa.

DOKUMENTI

PREUZMITE DOKUMENT 

Pogledaj sve novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *