OPCINA

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE

POTPISAN JOŠ JEDAN VAŽAN I VRIJEDAN UGOVOR ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Pored velikog broja realizovanih projekata,  Udruženje je sa  Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike FBiH potpisalo još jedan važan i vrijedan Ugovor za osobe sa invaliditetom, članove Udruženja. Ukupna vrijednost ugovora je 14.851,42 KM.

Naime radi se o projektu pod nazivom „Banjsko-klimatska rehabilitacija  paraplegičara i oboljelih od dječije paralize“ kojeg finansira Federalno ministarstvo rada i socijalne politike iz dijela prihoda ostvarenih u Proračunu FBiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Iako je banjsko-klimatska ili druga medicinska rehabilitacija neophodno potrebna i predstavlja preduslov za održavanje psiho-fizičke stabilnosti paraplegičara i oboljelih od dječije paralize, nažalost veći broj naših članova nije bio u prilici koristiti te pogodnosti. Razlozi su uglavnom ekonomske prilike u našoj zemlji ali i diskriminatorni zakoni tako da se još uvijek sve osobe sa invaliditetom  (OSI) ne tretiraju na isti način zbog uzroka nastanka invalidnosti što je ponižavajuće i diskriminirajuće za ovu kategoriju ljudi. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona (ZZO ZDK),  priznaje ovakav vid rehabilitacije izvan kantona samo ratnim vojnim invalidima (RVI). Na području ZDK  postoji samo jedno ovakvo lječilište, ali nažalost  nije dovoljno kvalitetno osposobljeno ni tehnički ni kadrovski za rehabilitaciju najtežih oblika tjelesnih oštećenja organizma (paraplegija i dj.paraliza). Zbog toga većina OSI nije do sada imalo priliku da se na adekvatan način rehabilitira i dodatno osposobi za svakodnevne životne  izazove i aktivno uključe u društveni život zajednice.

Specifični ciljevi projekta su: poboljšanje psiho-fizičkog i zdravstvenog stanja i  kondicije OSI, podizanje svijesti osoba sa invaliditetom o važnosti rehabilitacije i fizičke kondicije, socijalno uključivanje osoba sa invaliditetom.

Predsjednik Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize (UPODP) općine Doboj Jug Edib Skulić ne krije zadovoljstvo što su se i pored velikog broja podnešenih projekata (173) našli među 114 odobrenih projekata koji su zadovoljili sve kriterije postavljene od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Već su počele pripreme na ovom projektu i  obavljaju se razgovori sa članovima Udruženja i prave spiskovi potencijalnih korisnika koji će biti obuhvaćeni ovim projektom, a u narednim danima čim sredstva budu uplaćena i operativna, pristupiće se realizaciji planiranih aktivnosti ovim projektom.

Koordinator projekta

Edib Skulić

Pogledaj sve novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *