INFORMACIJE ZA MSP SEKTOR

INFORMACIJA O JAVNOM POZIVU

Ovim putem Vas informiramo da je Ambasada Republike Češke u Sarajevu pokrenula javni poziv za projektne prijedloge u oblasti pomoći ekonomskim aktivnostima.

Lokalne organizacije mogu dobiti financijsku podršku za usluge pružene češkim kompanijama koje su zainteresirane za poslovanje u Bosni i Hercegovini.
Program pomoći ekonomskim aktivnostima ima za cilj pronalaženje lokalnih partnera sa dobrim poznavanjem tržišnog i zakonodavnog okruženja u Bosni i Hercegovini koji će pružiti usluge potencijalnim češkim izvoznicima i investitorima. Ove usluge mogu, između ostalog, uključivati izradu poslovnog plana, pravno i financijsko savjetovanje, pomoć u uspostavljanju kanala distribucije ili promotivne i marketinške aktivnosti.
Uspješni aplikanti mogu dobiti sredstva koja će pokriti do 70% njihovih troškova vezanih za pružanje navedenih usluga češkim kompanijama, a preostalih 30% sufinancirat će češka poduzeća koja će imati koristi od tih usluga. Ukupna sredstva dobivena od Ambasade u okviru projekta mogu iznositi do 500 000 CZK. Predloženi projekt mora biti realizovan u periodu između 1. januara i 31. oktobra 2020. godine.

Sve detalje javnog poziva, možete pronaći na sljedećem linku:  https://www.mzv.cz/…/x2019_10_18_projektova_vyzva_ceske_vel…

Za sve dodatne informacije, možete pozvati (+387 33) 587 056 ili uputiti e-mail na commerce_sarajevo@mzv.c

Pogledaj sve novosti