ODLUKE OV, OPCINA

OBAVJEŠTENJE ZA GRAĐANE

Odlukom o komunalnoj naknadi  (Službeni glasnik općine Doboj Jug“ broj: 06/21) utvrđena je obaveza plaćanja komunalne naknade na području općine Doboj Jug za vlasnike stambenih, poslovnih, proizvodnih, skladišnih i drugih objekata , te su izdata rješenja općinske službe za urbanizam,katastar i geodetske poslove za obračunski period 01.07.2022 – 31.12.2022.godine i istim rješenjima su zadužena sva fizička i pravna lica na području općine Doboj Jug koja posjeduju objekte u svom vlasništvu.

Pozivamo građane koji nisu preuzeli svoja rješenja iz različitih razloga ( boravak u inozemstvu ili što su odbili prijem rješenja) da se obavezno jave u Službu za urbanizam, katastar i geodetske poslove ( na spratu općinskog organa uprave , kancelarija broj 106) radi preuzimanja istog i plaćanja obaveza po zaduženju.

Napominjemo da su sva lica zadužena programski i da njihova obaveza plaćanja postoji bez obzira što nisu primili rješenje.

U protivnom bićemo primorani da putem nadležnog suda tužbom naplatimo svoja potraživanja uz napomenu da će iznosi biti uvećani za sudske takse i troškove.

Pogledaj sve novosti