JAVNE NABAVKE

...Općina Doboj Jug, kao ugovorni organ ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci: Izvođenja dodatnih radova na proširenju vodospremnika 1 i zamjeni AC cijevi u sistemu vodosnabdjevanja...