Dokumenti Veličina Preuzmi
javni-poziv-covid-19 198,32 kb
obrazac-zahtjeva-i.1. 46,50 kb
obrazac-zahtjeva-i.2. 17,76 kb
odluka-mjere-covid-19 136,23 kb

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu budžetskih sredstava u svrhu prevazilaženja posljedica izazvanih koronavirusom (COVID-19) po Odluci o utvrđivanju mjera sa ciljem prevazilaženja posljedica izazvanih korona virusom COVID-19

 

I.PREDMET JAVNOG POZIVA

I.1.Pozivaju se subjekti privrede (pravna i fizička lica)  iz člana 2.stav 1.tačka c) Odluke,  čija je djelatnost u potpunosti zabranjena naredbama štabova civilne zaštite zbog posljedica izazvanih pandemijom da se prijave na ovaj Javni poziv u svrhu obezbjeđenja:

-          Finansijskih sredstava putem Općinskog fonda za pomoć u privredi u cilju subvencioniranja 50% minimalne neto isplaćene plaće u FBiH za mjesec mart 2020.godine (406,00 KM) za uposlenike sa prebivalištem u općini Doboj Jug koji nisu otpušteni,

-          Oslobađanja na taksu na istaknutu firmu za 2020.godinu,

-          Refundiranje troškova odvoza smeća za mjesec mart 2020.godine.

 

I.2. Pozivaju se građani sa prebivalištem na području općine Doboj Jug koji su od 16.03.2020.godine zbog posljedica izazvanih pandemijom korona virus (COVID-19) dobili otkaz iz radnog odnosa, i koji nisu ostvarili pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti a koji se i dalje nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena lica da podnesu zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći.


U prilogu možete pogledati tekst Javnog poziva, skinuti neophodne obrasce za prijavu i pogledati Odluku Općinskog vijeća.