Dokumenti Veličina Preuzmi
saziv30-1 456,73 kb

Na osnovu člana 23. Statuta Općine Doboj Jug ( Sl.glasnik općine Doboj Jug br.03/08) i člana 49. Poslovnika Općinskog vijeća Doboj Jug ( Sl. glasnik općine Doboj Jug br. 04/08)

SAZIVAM

Tridesetu sjednicu VII saziva Općinskog vijeća Doboj Jug koja će se održati dana 15.04.2020. godine (srijeda) u Sali Općinskog vijeća sa početkom u 16 sati i 15 minuta.

Trideseta sjednica je prethodno bila zakazana za 17.03.2020. ali je zbog poduzimanja mjera prevencije od širenja zaraze koronavirusom otkazana.

Sjednica će zbog poštivanja mjera prevencije propisanih od strane kriznih štabova biti zatvorena za javnost i istoj će prisustvovati samo vijećnici.

U prilogu možete preuzeti Saziv sa dnevnim redom.