Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Doboj Jug, shodno pozivu Federalnog ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo broj: 03-20-518/20 od 31.03.2020. godine,  a vezano za pripremu preliminarne liste poljoprivrednika za proljetnu sjetvu-sadnju,  da se mogu prijaviti za podršku poticanja prihvatljivih troškova za proljetnu sjetvu-sadnju u tekućoj godini. Prihvatljivi troškovi su: nabavka sjemena, mineralnog gnjojiva i zaštitnih sredstava za proizvodnju, silažnog kukuruza, heljde, povrća(paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, grah, luk bijeli i crveni, zelena salata, krompir i sl.) i drugih poljoprivrednih kultura.

Visina iznosa podrške za programe pokretanja proizvodnje, poticanja proljetne sjetve zavisi od iznosa sufinansiranja prihvatljivih troškova od strane klijenta – lokalne zajednice a maksimalno do 1.000,00 KM po krajnjem korisniku(poljoprivrednom proizvođaču).

Federalno ministarstvo će potpisati Sporazum o realizaciji programa pokretanja proizvodnje, poticanja proljetne sjetve-sadnje sa klijentom – jedinicom lokalne samouprave upisanom u registar klijenata kojim se uređuju međusobni odnosi, nadležnosti i visina poticaja. Lokalna zajednica je dužna po realizaciji ovog programa  dostaviti Federalnom ministarstvu Izvještaj o utrošku sredstava u skladu sa Listom prihvatljivih troškova za mjere ostalih vrsta podrške.

Kako bi Općina Doboj Jug pripremila preliminarnu listu poljoprivrednih proizvođača  do objavljivanja javnog poziva od strane Federalnog ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, pozivamo poljoprivrednike koji će obavljati proljetnu sjetvu-sadnju da  prijave vrste i površine kultura  u skladu sa listom prihvatljivih troškova.

U prilogu možete pogledati Poziv poljoprivrednicima za prijavu proljetne sjetve i preuzeti prijavni obrazac.