Prateći epidemiološku sliku u BiH i našem užem okruženju Općinski štab je u cilju poduzimanja svih potrebnih mjera za prevenciju i suzbijanje širenja bolesti COVID-19, kao i mjera kojima će se pomoći najugroženijem dijelu građanstva za vrijeme zaraze, na području općine Doboj Jug, održao sastanak na kojem je doneseno nekoliko zaključaka:

- Općina Doboj Jug će nakon usaglašenog spiska lica koja su u stanju socijalne potrebe na račun Crvenog križa Doboj Jug uplatiti potrebna finansijska sredstva,

- organizovati sastanak sa Šefom Poslovnice Elektrodistribucije Doboj Jug na temu pada napona struje u dva navrata u toku dana,

- poštujući Naredbu Federalnog štaba Civilne zaštite, Naredba Štaba Civilne zaštite Doboj Jug br. 02-33-285-30/20 od 19.03.2020. godine stavlja se van snage, te se u dane vikenda dozvoljava rad Tržnih centara i hipermarketa u radnom vremenu kao i u radne dane do daljnjeg,

- zadužuju se svi članovi Štaba da nastave sa izvršavanjem zadataka i zaduženja iz ranijeg perioda.

Do današnjeg dana u općini Doboj Jug bilo je 127 osoba kojima je izrečena mjera samoizolacije, a za njih 35 ta mjera je istekla i nije bilo pacijenata sa simptomima zaraze koje bi bilo potrebno testirati.
Poliklinika sa dnevnom bolnicom obavlja sve svoje redovne aktivnosti nesmetano uz dodatne mjere zaštite kako bi prije svega zdravstveni radnici bili zaštićeni.

Iz Policijske stanice dolazi izvještaj o mjerama koje se poduzimaju na kontroli pridržavanja izrečenih naredbi od Kriznih štabova i do sada je sankcionisano 8 lica, 4 vezano za nepoštovanje zabrane kretanja u policijskom satu i 4 vezano za kršenje mjera samoizolacije.

Građani u dobroj mjeru poštuju sve navedene zabrane i ovim putem se zahvaljujemo na ozbiljnom shvatanju situacije u kojoj se nalazimo i na odgovornom ponašanju koje će uveliko olakšati i pomoći u održavanju i kontrolisanju širenja zaraze.