Cijeneći ukupnu epidemiološku sliku i poštujući naredbe Federalnog i Kantonalnog kriznog štaba, a u cilju zaštite i dobrobiti građana općine Doboj Jug, Općinski štab Civilne zaštite donio je nekoliko naredbi i zaključaka na sjednici održanoj danas, 27.03.2020. godine. :

- zadužuje se Sanitarni inspektor da iskoordinira sa višim nivoima vlasti i iznađe mogućnost nametanja obaveze poslodavcima za obezbjeđivanje smještaja za vozače u izolaciji koji dođu izvana,

- po preporuci Federalnog štaba civilne zaštite za lica koja ne poštuju mjeru samoizolacije obezbjeđen je prostor u kojem će prinudno boraviti za vrijeme određene samoizolacije - Velika sala Općine,

- za slučaj potrebe smještaja oboljelih sa lakšim simptomima od koronavirusa, a u cilju odvajanja tih pacijenata određuje se fiskulturna sala Osnovne škole "21. mart",

- naređuje se svim pravnim licima da izvrše dezinfekciju prostora, vanjskog i unutrašnjeg.

Prema informacijama dobivenim od Poliklinike sa dnevnom bolnicom do sada je na području Doboj Juga 110 osoba pod mjerom samoizolacije i jedan broj njih ovih dana izlazi iz samoizolacije. Stanje osoba u samoizolaciji se svakodnevno prati i trenutno među njima nema onih sa simptomima zaraze.

Policijska stanica redovno vrši kontrolu nad pridržavanjem mjera samoizolacije i u dosadašnjem periodu nisu zabilježena kršenja te mjere kod naših građana..

Izdato je 6 prekršajnih naloga za nepoštivanje zabrane kretanja licima ispod 18 i iznad 65 godina (2) i zabrane kretanja poslije 18:00 do 05:00 sati za sve (4).

Dvd Doboj Jug svakodnevno vrši dezinfekciju ulica, parkinga i javnih površina kako bi i na taj način naši sugrađani bili zaštićeni.

Općina Doboj Jug konstantno sa svim svojim službama prati razvoj situacije i po ukazanoj potrebi vrši nabavku zaštitnih sredstava i sredstava za dezinfekciju kao i drugih neophodnih sredstava kako bi se spriječilo širenje zaraze.

Molimo građane da odgovornim pristupom i svjesni situacije u kojoj se nalazimo, zajedničkim naporima ne dozvolimo da situacija za zarazom koronavirusom poprimi razmjere koje mogu nanijeti ogromnu štetu za našu zajednicu.

Ostanimo kod svojih kuća čuvajući sebe i druge.