U skladu sa Zaključkom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj:01-02-1975/20 od 07.02.2020.godine i Planom Javne rasprave o Nacrtu Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju broj:10-02-7665-2-5/19 od 14.02.2020.godine Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK-a, Općina Doboj Jug    

OBAVIJEŠTAVA 

pojedinice, udruženja građana, političke subjekte te predstavnike svih zainteresovanih subjekata sa područja općine Doboj Jug da će se dana 03.03.2020.godine /utorak/ u Sali Općinskog Vijeće općine Doboj Jug sa početkom u 10:00 sati organizovati 

JAVNA RASPRAVA

o NACRTU ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

Javnu raspravu na predloženi Nacrt Zakona provesti će predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona na čijoj službenoj web stranici može se izvršiti  uvid u tekst istog Nacrta.

https://www.zdk.ba/component/k2/item/8290-nacrt-zakona-o-predskolskom-odgoju-i-obrazovanju