Nakon uspješno organizovane Javne kampanje u općini Zavidovići, Žepče i Maglaj, danas je i u našoj općini predstavljena mreža „BRANA“ koja ima za cilj, da približi građanima svoju svrhu formiranja i ciljeve djelovanja kako bi im omogućili da se upoznaju kako i na koji način da prijave eventualne zloupotrebe vezane za proces obnove nakon prošlogodišnjih majskih poplava i klizišta koje su nanijele ogromne štete na stambenim i privrednim objektima i infrastrukturi.

Mreža „BRANA“ okuplja 34 organizacije civilnog društva koje djeluju na području cijele Bosne i Hercegovine, a Javnu kampanju predstavili su članovi Centra za razvoj mladih iz Travnika koji su istakli da su u svom dosadašnjem radu zabilježili priče kako sa pozitivnim tako i sa negativnim predznakom i još uvijek ih građani sa nevjericom prihvataju, ali oni ne odustaju od svoje ideje i uložit će svoj maksimum da ova kampanja bude plodonosna i dobra podloga za naredne korake u svakoj općini koja je pretrpjela štete prirodnih katastrofa.

Takođe, zahvalili su se načelnici općine Jasminki Begić na razumjevanju i podršci, te posebno za dostavu podataka vezani za proces obnove štete koju je prouzrokovala prošlogodišnja poplava što dokazuje da smo transparentni i odgovorni.