Uspješno realiziran projekat "Unapređenje poslovne zone Mravići", finansiran od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, a ukupna vrijednost projekta iznosi 136.715,97 KM.

Projekat je podrazumjevao radove na izradi vodovodne hidrantske mreže u samoj zoni kako bi sva komunalna infrastruktura bila dostupna potencijalnim investitorima. Za potrebe promocije Poslovne zone izrađena je i Facebook stranica koja će poslužiti za približavanje poslovne zone i njenih kapaciteta investitorima.

U toku je i izrada promotivnih letaka poslovnih subjekata koji već posluju u Poslovnoj zoni kako bi se  prezentirale sve mogućnosti koje su na raspolaganju investitorima kroz primjer uspješnih poslovnih ideja.

Potencijali Poslovne zone Mravići ogledaju se u povoljnoj geografskoj lokaciji, dobroj mreži putne infrastrukture i blizini glavnih magistralnih cesta koje povezuju Bosnu i Hercegovinu. Takođe Poslovna zona nakon realizovanog projekta "Unapređenje poslovne zone Mravići" ima i svu neophodnu komunalnu infrastrukturu i spremna je da ponudi svoje kapacitete investitorima.