JAVNI POZIV NA UVID

u Nacrt odluke o provođenju Prostornog plana Općine Doboj Jug za period od 2005. do 2020. godine

Općinsko Vijeće Doboj Jug je na svojoj dvadesetšestoj sjednici VII saziva dana 27.11.2019. godine usvojilo Nacrt odluke o provođenju Prostornog plana Općine Doboj Jug za period od 2005. do 2020. godine , te isti dalo na Javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

U prilogu možete pogledati tekst Javnog poziva i Nacrt Odluke o provođenju Prostornog plana.