POČELA ISPORUKA OGREVA ZA ZIMU ČLANOVIMA UDRUŽENJA

 

Predsjednik Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize (UPODP) općine Doboj Jug Edib Skulić je 9.10.2019. godine u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike u Sarajevu potpisao veoma važan i vrijedan Ugovor za osobe sa invaliditetom. Ukupna vrijednost ugovora je 24.787,00 KM.

Naime radi se o projektu pod nazivom „Poboljšanje standarda života osoba sa invaliditetom i finansijska podrška rada udruženja“ kojeg finansira Federalno ministarstva rada i socijalne politike iz dijela prihoda ostvarenih u Proračunu FBiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Nakon toga se odmah pristupilo intezivnom obavljanju razgovora sa članovima Udruženja i izrade spiskova potencijalnih dobitnika drva i uglja, a radilo se i na prikupljanju adresa potencijalnih dobavljača drva i uglja, kao i na izradi upita za ponude koji su poslani na određene adrese potencijalnih dobavljača.

Nakon pristiglih ponuda pristupilo se sesiji odabira najpovoljnije ponude, a nakon odabira najpovoljnijih ponuda potpisani su i ugovori sa dobavljačima o isporuci drva i uglja.

Na osnovu potpisanih ugovora o isporuci drva i uglja, u sklopu projekta pod nazivom „Poboljšanje standarda života osoba sa invaliditetom i finansijska podrška rada udruženja“ kojeg finansira Federalno ministarstva rada i socijalne politike iz dijela prihoda ostvarenih u Proračunu FBiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, ovih dana otpočela je isporuka ogreva za zimu (palete drva i ugalj) za članove Udruženja.

 

Koordinator projekta

Edib Skulić