Općinski načelnik Mirnes Tukić i pomoćnica načelnika Melisa Šahbegović boravili su u srijedu, 28.08. u posjeti JP "AUTOCESTE" FBiH gdje su sa izvršnim direktorom Projektiranja i građenja Ademom Zoljom i saradnicima razgovarali o budućem projektu na Koridoru Vc, dionica Putnikovo brdo Medakovo.

Radovi na ovoj dionici podrazumjevaju i izmještanje magistralnog puta M4 uz obalu rijeke Usore za potrebe priključka na Koridor Vc. Predviđeno izmještanje podrazumjeva i uređenje korita rijeke Usore sa obe strane čime bi se na kvalitetan način riješio problem poplava u Doboj Jugu ali i u Usori.
S obzirom da se radi o projektu koji ima duži rok trajanja općina Doboj Jug nije u mogućnosti čekati njegovu realizaciju te je raspisan tender za odabir izvođača na izgradnji odbrambenog nasipa za koji su sredstva ranije obezbjeđena.
Sredinom septembra je otvaranje ponuda i očekuje se da do kraja septembra odabrani izvođač bude uveden u posao.
Načelnik Tukić vjeruje da će radovi na izgradnji nasipa biti realizirani prije kišnog razdoblja godine i da će obećanje o zaštiti građana i njihovih objekata biti ispunjeno na način kako je traženo nakon majske poplave.