Dokumenti Veličina Preuzmi
javni-oglas-integralni 1108,96 kb

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:12/03, 34/03 i 65/13), te Odluke o standardima, kriterijima, uslovima i postupku imenovanja u regularane organe općina Doboj Jug („Službeni glasnik općine Doboj Jug“, broj: 03/19), Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI OGLAS

za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove „OPĆA BIBLIOTEKA“ Doboj Jug 

            Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove „Opća biblioteka“ Doboj Jug (u daljnjem tekstu: Ustanova), i to:

-          član Upravnog odbora - predsjednik                                                                                       1 pozicija

-          član Upravnog odbora (iz reda stručnih radnika zaposlenih u Ustanovi)                          1 pozicija

-          član Upravnog odbora                                                                                                                1 pozicija.

 

Integralni tekst Javnog oglasa možete pogledati u prilogu.